Aan de slag met mijn klas

Een aanbod voor scholen die de vraag hebben naar een volledig programma Rots en Water.
Samen met de klasleerkracht gaan we aan de slag rond weerbaarheid in de klas en op school. 
De training kan voor één of meerdere klassen, maar ook voor een samengestelde groep.


Wat leert de groep tijdens de training?

Tijdens de training gaan leerlingen samen aan de slag, als klas of in een kleiner groepje, gefocust op persoonlijke doelen. De training is gericht op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, zelfbeheersing, weerbaarheid en zelfvertrouwen.

De Rots en Watertraining maakt leerlingen sterker en wijzer. Ze leren zichzelf beter kennen en tegelijkertijd leren ze daardoor meer begrip op te brengen voor anderen. De training leert de leerlingen om bewust keuzes te maken over hun gedrag. Samenwerken, grenzen stellen, maar ook meebewegen als ze iets moeten doen waar ze geen zin in hebben. Het gaat vooral om ‘leren door te doen’.


De training kan volledig vraaggestuurd en kan op maat van de klas(sen)worden aangeboden.
Thema’s zoals; sterk staan, sterk weglopen, verbale communicatie en lichaamstaal, groepsdruk, ademhaling, samenwerken, sociaal vangnet, sociale media, seksualiteit,  concentratie, … kunnen aan bod komen.


Tarief: op aanvraag


Wil je eerst wat meer info over Rots en Water of wil je je team mee krijgen in dit verhaal?
Kijk dan op onze pagina "workshop weerbaarheid"