Aanmeldstop voor kindercoaching

Wat doet een kinder- en jongerencoach?

 

Een kindercoach biedt hulp voor kinderen, jongeren en hun ouders als er een vraag is over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van een kind. Het is een praktische, laagdrempelige en kortdurende vorm van hulp. Als je kind moeite heeft met bepaalde emoties of in een moeilijke periode zit, kan een kindercoach helpen. Bijvoorbeeld bij het aanleren van sociale vaardigheden of het omgaan met gevoelens. Een kindercoach heeft een positieve werkwijze. Ze werken vaak vanuit de groeimindset en oplossingsgericht, wat betekent dat ze niet naar problemen kijken, maar juist naar de ontwikkel-mogelijkheden en de kwaliteiten van je kind. Deze hulp heeft vaak een positieve invloed op een kind, waardoor het lekkerder in z’n vel komt te zitten en/of steviger in z’n schoenen komt te staan.

Wat doet een kindercoach niet?

Een kindercoach geeft geen therapie en voert geen diagnostisch onderzoek uit, zoals een intelligentieonderzoek of een onderzoek naar ADHD of autisme. Hiervoor ga je naar een kinderpsycholoog of orthopedagoog. Kindercoaching is er voor hulpvragen die nog passen binnen de normale ontwikkeling van een kind. Heeft je kind een afwijkende ontwikkeling of problemen op meerdere gebieden die hem of haar erg belemmeren (zowel thuis als op school), dan is hulp van een kinderpsycholoog of orthopedagoog wellicht meer passend. Je kunt met je huisarts overleggen over wat het beste past bij jullie hulpvraag en situatie.

 

Hoe verloopt een traject?

 

Ik start met een intakegesprek met de ouders, soms ineens met uw kind erbij. Ik maak tijd om naar het verhaal van uw kind én van jullie te luisteren.
D.m.v. Rots en Water, gesprekken, spelvormen, creatieve activiteiten (afhankelijk van de leeftijd en interesse van uw kind) stippel ik een traject op maat uit.

Elke sessie duurt 60 minuten. De eerste 50 min. werk ik met uw kind, de laatste 10 min. koppel ik kort terug aan de ouders.
Na enkele sessies bespreek ik met u als ouder(s) welke weg we afgelegd hebben en hoe het traject eventueel verder zal verlopen.

Thema's die aan bod kunnen komen zijn: