Tarieven

Product Prijs
Begeleidingssessie € 55/ uur
Gesprek met derden € 55/ uur
Opmaak verslag € 25
Verplaatsingskost € 0,40/ km
Groepstrainingen € 165/ training
Aanbod scholen / professionals op aanvraag

Goede afspraken maken goede vrienden

  • De betaling voor de gepresteerde begeleiding dient bij afronding van elke begeleidingsafspraak voldaan te worden.
  • Betaling kan cash of via Payconiq
  • Bij belet dient de cliënt een reeds gemaakte afspraak met Orinoco uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch te annuleren. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaats vindt is Orinoco gerechtigd 100% van het geldende tarief aan de cliënt in rekening te brengen.
  • Orinoco heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt, nooit een resultaatverplichting.
  • Er wordt van elke cliënt een dossier opgemaakt, welke volledig voldoet aan de wet van de privacy en welke na aanvraag altijd kan ingekeken worden

 

Gebeurlijke ongevallen tijdens begeleidingsmomenten of groepstrainingen, zijn op eigen risico en dus niet verzekerd door de organisatie.
Het copyright van alle tekst en foto’s uit flyers, brochures en van de website mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.